Varför en simhall?

En simhall är en unik idrottsanläggning. Få, om några andra idrottsanläggningar samlar och attraherar så många olika grupper. Unga och gamla, flickor och pojkar, kvinnor och män, elitidrottare och motionärer. Människor från alla bakgrunder och socialgrupper dras till simhallen för lek, motion och rekreation.

Friskvård

Betydelsen av friskvård ökar för alla åldrar. Det är viktigt att öka fysisk aktivitet för de grupper som idag är underrepresenterade, samt att ge möjlighet till aktivitet som är anpassad efter individens förutsättningar.

Simning, bad och träning i vatten är eftertraktat i alla åldrar. Inga andra kommunala fritidsanläggning ligger lika nära om hjärtat om man ser till alla åldrar samt både kvinnor och män. Samhällsnyttan med en välfungerande och attraktiv simanläggning kan inte överskattas. Dess effekt på folkhälsan är ovärderlig.

Motions-, tävlings- och elitidrott samsas

Simhallens täta koppling mellan motionärer, de som simtränar regelbundet och elitidrottare är unik. Alla samsas i samma anläggning, ja ofta samma bassäng. Det är helt naturligt att världsmästare tränar på banor intill den tillfälliga motionären.

Simkunnighet

Att kunna simma är kul och livsviktigt! Det är dessutom ett kunskapskrav i skolans läroplan. I årskurs 6 ska alla barn klara att simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. För att alla barn ska ges möjlighet att uppnå detta mål, krävs det god tillgång till bra simanläggningar. I dagsläget innebär det att nya simhallar måste byggas.

Att kunna simma bidrar till mycket glädje och gemenskap, för människor i alla åldrar. Simkunnigheten möjliggör att du kan vara med i en rad olika aktiviteter i och vid vatten. Du kan exempelvis testa de olika simidrotterna – konstsim, simhopp, vattenpolo, simning och öppet vatten. Du kan också med större trygghet åka båt, fiska, paddla kajak, och följa med vännerna och bada.

I ett land som Sverige, med tusentals sjöar och långa kuststräckor, är simkunnighet en livsviktig kunskap att bära med sig. Svensk Simidrotts vision lyder; Svensk Simidrott i världsklass, i ett Sverige där alla kan simma.

Vi hoppas att anläggningsfrågan sätts i fokus, så att alla ges samma möjligheter att få lära sig att simma!