Vad ska finnas i simhallen?

Anläggningen bör anpassas efter en eller flera av områdena:

 • Friskvård och motion med koppling till simning och bad
 • Idrottslig verksamhet
 • Skolelever och simkunnighet
 • ”Allmänhet” oavsett ålder, kön, etnicitet, fysiska förutsättningar

Några konstruktionsmål

Avdela efter målgrupp

Bygg för att tillgodose olika målgrupper och avgränsa områden. Bassänger där man försöker tillgodose flera målgruppers önskemål visar sig sällan fungera. Dessutom ger denna typ av bassänger upphov till större säkerhetsrisker – ingen avgränsning mellan grunt och djupt vatten, krockar vid mynningen av vattenrutschbanor, krockar mellan motionärer och nöjesbadare i bassängen, svårare att överblicka en bassäng med flera typer av aktiviteter, etc.

25 m eller 50 m bassäng

Den grundläggande inriktningen är att maximera bassängyta och flexibilitet. Därför är en delbar 50 meters bassäng (2x25m) ett attraktivt alternativ. Storleken ger möjlighet till många parallella aktiviteter där t ex motionssimning kan ske samtidigt som simträning. Dessutom är det goda förutsättningar för simtävling och -träning på hög nivå.

Flexibla mindre bassänger

Anlägg mindre bassänger som ger flexibilitet. De bör förses med höj- och sänkbar botten och möjlighet till att ändra vattentemperaturen så att de kan användas för:

 • Babysimning
 • Rehabilitering
 • Simskolor
 • Avsim vid simtävlingar
 • Lek för yngre barn

Upplevelsedel

Upplevelsedelen behöver anpassas efter olika målgrupper. Varmt/kallt vatten, motion/lek, äldre/yngre osv.

 • Hitta konstruktioner som stimulerar till lek. Undvik spektakulära vattenland som är dyra i drift och har kort nyhetsvärde.
 • ​Hitta lösningar som klätterväggar etc.

Hoppbassäng

I  många simanläggningar är hopptorn en efterfrågad aktivitet. Trots att hopptorn är mycket populära bland yngre besökare är de ofta avstängda pga badpersonalens uppfattning om att en säkerhetsrisk föreligger. Att hoppa från tornet samtidigt som motionssimning pågår kan uppfattas som oroande, men det kan ofta kombineras med styrning från badpersonalen. En dedicerad hoppbassäng, kombinerat med utrymmen för t ex konstsimsträning, är att föredra.

Gym

Gym i simanläggningar är en ansenlig inkomstkälla och en naturlig del i en friskvårdsanläggning. I en kommunal verksamhet kan det bli svårigheter att driva gym i egen regi. Ekonomin bör baseras på en lösning med extern operatör.

Gruppträningsrum

Även flexibla gruppträningsrum har sin plats i en friskvårdsanläggning. Även här behöver driftsformer ses över.

Omklädningsrum

I många nya simanläggningar är omklädningsrummen underdimensionerade. En punkt att se upp med.

Vattenrening och energi

Rätt system för vattenrening är mycket viktiga för funktion och för långsiktig driftekonomi. Nya system finns som är utrymmesbesparande och som kan byggas ovan mark till en betydligt lägre kostnad än de traditionella systemen.

Övervakning

En god överblick av bassängutrymmet och öppna ytor resulterar i minskat personalbehov och ökad säkerhet.

Restaurang och cafeteria

Skapa en plats för måltider som stämmer överens med hälsa och ett friskt liv.