Multibassänger

Mått

En tillfredsställande bassäng för simskola, babysim och funktionshandikappade måste ha en längd på minst 12 ½ meter och en nominell bredd på 8 meter. Djupet bör vara från 0,9 meter till 1,6 meter och inte ha större stigning än 1:15.

Det bör vara en gripkant eller infälld handlist längs den ena långsidan.

Vattentemperatur

Vattentemperaturen bör vara mellan 28 grader C och 34 grader C.

Golvet runt bassängen

Bredden på golvet runt bassängen bör vara minst 4 meter vid ena änden av bassängen och minst 0,8 meter på de tre andra sidorna.

Djup

Av hänsyn till de minsta eleverna i simskolan bör djupet kunna regleras så att det blir från 0,3 meter till 0,9 meter. Detta kan göras med hjälp av en höj- och sänkbar botten eller genom att pumpa över vatten i en avlastningsbassäng.

Funktionshindrade

För funktionshindrade måste det längs ena långsidan finnas en rullstolsramp med två handlister på bägge sidor. Som tillägg ska det vara trappor (inte lejdare) som också måste ha handlist.

Det ska också finnas en hiss för att kunna ta funktionshindrade ner och upp ur bassängen. Om en höj och sänkbar botten installeras kan den ersätta ramp/hiss. Det förutsätter att rullstol kan rullas ut på golvet utan några hinder.

Babysim

Om anläggningen tillrättaläggs för babysim ska omklädningsrummen ha extra breda bänkar (ca 0,8 meter) för att ge god plats till barnen. Det måste finnas avfallstunnor för använda blöjor. Ventilationen ska utföras så att det helst blir dragfritt och temperaturen bör ligga omkring 26 grader C.

Det bör finnas ett redskapsrum på ca 5 kvm i anslutning till bassängen.

Allmänt

I simhallar som ska genomföra simundervisning, babysim och simning för funktionshindrade, måste åtkomsten till bassängen och de olika rummen vara anpassade för de olika brukargrupperna. Var speciellt uppmärksam på förutsättningarna för rullstolsbundna.

Det måste vara tillräckligt med plats runt bassängen så att deltagarna i en simkurs kan samlas där och träna torrsim/landträning. Rekommenderat mått för golvet runt bassängen är en minsta bredd på 4 meter vid en av ändarna av bassängen och minst 1,8 meter vid de andra sidorna.

Golvet måste ha en halkfri yta. Simhallen måste vara utrustad med bänkar och stolar.

Hela anläggningen bör ligga på samma plan så att man undviker trappor.