Simhallsdrift

Traditionellt sett har simhallar drivits i kommunal regi. Allt fler kommuner har dock börjat se över hur simhallasdriften. Som inom andra områden så ser man över vad som är kommunens kärnverksamhet och tittar på alternativ till drift i egen regi. Ett ständigt ökande antal anläggningar drivs av privata företag eller föreningar.

Entreprenader påverkar simföreningars verksamhet

En förändring av driftformen kommer att påverka föreningens verksamhet. I vissa delar negativt och i andra delar positivt. Det är viktigt att föreningen i god tid är med i diskussionerna kring en eventuell extern entreprenad.

Här beskrivs konsekvenserna för simföreningen. Se speciellt under Viktigt för föreningen för punkter som behöver diskuteras och följas upp med kommunen.