Simhallar

Simhallar som byggs efter vår specifikation ska först och främst vara anpassade efter idrottens behov. Simidrottens fyra discipliner – simning, simhopp, konstsimning och vattenpolo – har egna grenspecifika krav på anläggningar. Det är ändå möjligt att kombinera två eller flera simidrotter i samma anläggning men varje aktivitets krav på bassäng måste tillmötesgås. Dessa beskrivs i vår specifikation.

Tävlingsbassänger 50 resp 25 meter

För tävlingar i simning används två bassängstorlekar, långbanebassäng (50 meter) och kortbanebassäng (25 meter). Huvudbassängen för simning i internationella sammanhang är 50 meter lång. Den används i alla större internationella tävlingar och mästerskap samt till inhemska långbanemästerskap och större nationella tävlingar.

25 meters bassängen utnyttjas till internationella och nationella kortbanemästerskap VM, EM, World cup, SM, distriktsmästerskap (DM) och andra nationella och internationella tävlingar.

Träningsbassänger

En träningsanläggning för simning är varje anläggning som inte motsvarar minimikraven för lång eller kortbaneanläggning. dvs inte är tävlingsförberedd 25 eller 50 meters bassäng

Regelverk för tävlingsbassänger

Alla bassänger som ska användas till organiserad simidrott måste ha utrustning som överensstämmer med Svenska Simförbundets regler och internationella simförbundets regler World Aquatics Facilities Rules.

Kraven beskrivs i vår specifikation. I tillägg ska bassängdjupet för största och minsta djup anges, antingen vid bassängkanten eller på väggen vid sidan av bassängen.

Undervattensfönster

I tränings och tävlingsanläggningar kan undervattensfönster installeras för övervakning av säkerhet och i instruktionssyfte. Fönstrens yta måste vara helt jämn mot bassängväggen. De bör vara minimum 0,5×0,8 meter och monteras ca 0,9 meter under vattenytan. Undervattensfönster är inte nödvändigt att ha i bassänger som är kortare än 25 meter.

Stöd och serviceutrustning

I tillägg till en eller flera bassänger kräver en simhall en infrastruktur som består av olika stöd och servicefunktioner, som t ex vestibuler, omklädningsskåp, duschar, toaletter, vaktmästeri, sekretariat, teknikrum osv.

Simhallar för olika ändamål

Det kan vara en simhall som endast ska användas för simundervisning, t ex en skolanläggning, det kan vara en simhall som skall vara en träningsanläggning eller den kan byggas som en tävlingsanläggning. Gemensamt för alla typer är att de också kan vara öppna för den badande allmänheten.

Det är emellertid av största vikt att det läggs stort fokus på planläggningen så att man får en väl fungerande anläggning i enlighet med uppställd kravspecifikation.

Golvytor i bassängrummet

Golvet runt bassängerna måste dimensioneras och utformas så att den passar för avsedda aktiviteter och klarar av den trafik som uppstår vid de olika brukarområdena. Det innebär t ex att golvet måste ha en yta som inte blir hal när det är vått. De minimikrav på golvyta som angivits i pkt 2.2.7 är krav som gäller för tävlings- och träningsbassänger och tar hänsyn till allmänhetens nyttjande av simhallen.

Belysningen

Belysningen över bassängen ska inte vara lägre än 600 lux. Rekommendationer från Sveriges Television när det gäller TV-sändningar talar om en belysning på 1000 lux men den ljusstyrkan behövs naturligtvis inte till vardags utan kan finnas som en stödfunktion. Viktigt är att infästningar för denna stödfunktion finns med från början i planeringen. 1000 lux är anpassat efter den nya TV-tekniken med HD-TV.

Belysningen ska också appliceras på ett sådant sätt att den lätt kan servas och lampor bytas. I många äldre simhallar är en så enkel sak som lampbyte en mycket kostsam historia. Exempel på lättskött armatur är sådan som medger nedhissning eller lampbyte då man kan gå på ett undertak och serva uppifrån etc.

Planering för radio och TV

Inför planering av radio/TV-anläggning i tävlingsanläggning rekommenderas kontakt med radio/TV så att anläggningen får bästa möjliga anpassning för tv- och radioutsändningar.