Resurser

Simförbundets kompetensnätverk

Nätverket är en resurs för framförallt föreningar men även för kommuner när det gäller drift och utbyggnad av simanläggningar.

Kontakta någon i gruppen vid frågor och synpunkter rörande simidrottsanläggningar under fliken kontakt.