Nuläge

Många av Sveriges simanläggningar är i dåligt skick. Under 60- och 70-talet byggdes inomhus- och utomhuspooler i snart sagt varenda tätort. Simkunnighet och folkhälsa drev utvecklingen. En vitkaklad 25m bassäng blev en självklar del av folkhemmets centrumbyggen –  i Norrlands inland såväl som Stockholms förorter. På samma sätt byggdes femtiometersbassänger i stora mängder. Årtiondena rullade på och tidsandan förändrades. Under 90-talet började underhållsbehovet på de tidiga folkhemsbassängerna bli tydligt, samtidigt hade allmänhetens intresse för badupplevelser utvecklats. Äventyrsbad och relaxavdelningar stod på agendan. I många fall tog äventyrsbaden närmast gigantiska proportioner, med vågbassänger, strömmar, mängder av rutschbanor med mera. Även små anläggningar lockades att avsätta utrymme till en spa-avdelning eller ett mindre ”äventyrsbad” för barn. Från kommuners sida motiverades dessa skrytbyggen med att de skulle vända simhallars ofta röda budgetsiffror till svarta. Man skulle sätta kommunen på kartan med äventyrsbadet, bli en attraktion som människor reste till för att bada. I vissa fall lyckades man. Men vart tog de tidigare ambitionerna om simkunnighet och folkhälsa vägen?

När vi nu ytterligare ett par årtionden senare står inför en ny våg av renoveringar och nybyggnationer av Sveriges simhallar står det klart att efterfrågan  på moderna sim- och rekreationsanläggningar är stor. Enkätundersökningar visar konsekvent att sim- och badanläggningar efterfrågas av såväl unga som gamla, kvinnor och män.

Ägande

Näst intill samtliga simhallar ägs av landets kommuner. Endast ett mycket litet antal ägs av privata, kommersiella företag eller föreningar. Även dessa anläggningar är ofta i någon form subventionerade med kommunala medel.

Ett simhallsbygge kräver stora investeringar samtidigt som den långsiktiga avkastningen är osäker. Även om samhällsnyttan är stor, så genererar de flesta simhallar ett årligt underskott i verksamheten.

Simhallar kan på många sätt jämställas med sporthallar, fotbollsplaner och bibliotek som utgör en samhällsservice som kräver en årlig driftbudget.

Agera i tid

Vänta inte för länge med att ta tag i er simhall! Det finns många exempel i landet där anläggningar har stängts på grund av akuta underhållsbehov. Kostnaderna blir då ofta mycket höga. Eftersatt underhåll eller för sena investeringsbeslut kan leda till:

  • Stängda anläggningar vilket förhindrar simundervisning och idrott. Flera årskullar får bristande simkunnighet och förlorar möjligheten till simidrott.
  • Mycket kostsamma akuta reparationer och ombyggnationer.
  • Att ta beslut under tidspress ökar alltid risken för slarv och oförutsedda negativa konsekvenser.

Planera därför för nybyggnation och renovering i god tid.