Krav för vattenpolo

Mått

Spelplanen för vattenpolo ska vara 30 meter mellan mållinjerna för herrar och 25 meter för damer. Bredden ska vara 20 meter. Vattendjupet ska genomgående vara minst 1,8 meter men helst 2,0 meter.

I Sverige kan dispens ges för nationellt spel så att även herrar spelar på en spelplan som är 25 meter lång.

Vattentemperatur

Temperaturen på vattnet ska vara mellan 24 grader C och 26 grader C.

Belysningen ska inte vara mindre än 600 lux.

Märkning

På varje sida av banan ska det vara tydliga markeringar som anger mållinje samt märkning 2 och 7 meter från mållinjen. Mittlinjen ska också vara utmärkt.

Följande färger ska användas för de olika markeringarna.

Mållinje och mittlinje: vit

2 meters markering: röt

7 meters markering: gul

Det totala spelfältet avgränsas med linjer som är 0,3 meter bakom varje mållinje och som ska märkas med ett rött märke eller annan klar färg. Detta märke ska stå på måldomarsidan, 2,0 meter från hörnet på spelfältet.

Domarna måste kunna passera obehindrat i hela spelfältets längd på båda sidorna av bassängen. Det måste också finnas plats för två måldomare, en på var sida av spelplanen/bassängen, placerade i linje med mållinjen.

Det måste gjutas in fästen för målen i golvet runt bassängen, eventuellt fästen för avgränsningslinor om bassängen är större än de angivna mått för längd och bredd som t ex i en 50 meters bassäng.

I en 25 meters bassäng används sk. väggmål som fästes på kortsidorna av bassängen, i 50 meters bassänger fästes målen på linor som i sin tur fästes på långsidorna.

För 25 meters bassäng anpassas uppmärkningen innanför bassängens begränsningar.