Krav för Konstsim

Mått

Konstsim kräver en ytarea på minimum 12 x 20 meter (det är önskvärt med 20 x 25 meter) där djupet över ett fält på 12 x 12 meter ska vara minst 3,0 meter och resterande 12 x 8 meter ska ha ett djup på minst 1,70 meter. Höjden från vattenytan till bassängkanten kan vara från 0,0 till 0,3 meter. Detta kan kombineras med en hoppbassäng.

Vattnet ska vara så klart att botten kan ses utan svårigheter. Temperaturen ska vara 26 °C, +/- 1 °C.

Ljudanläggning

Som tillägg till simhallens fasta högtalare måste det kunna installeras nedsänkbara undervattenshögtalare. Högtalarna ska kopplas till en förstärkare på minst 35 watt.

Undervattenshögtalare finns för fast installation eller kan hängas löst i vattnet.

Golv runt bassängen

Runt bassängen måste det finnas ett tillräckligt golvutrymme. Avståndet från närmaste vägg till bassängkant ska vara minst 3 meter på tre sidor och minst 5 meter från närmaste vägg till bassängkant på den fjärde sidan.