Generellt

Generellt om simhallsplanering

Det finns mycket som kan sägas och skrivas om hur man bygger och planerar bassänger. Några av de hundratals punkter som måste beaktas då en simhall planeras är:

Den fyrkantiga bassängen

Den fyrkantiga bassängen i simhallen är badets ”nerv”. Den skapar också de största intäkterna. I den fyrkantiga bassängen, oberoende av om den är 25 eller 10 meter lång, skapas det som simanläggningen står för.

Luftmiljön

En bra luftmiljö gör att kunderna återkommer och att personalen trivs. Det finns en önskan på en effektiv energibesparing både ur miljöhänsyn men också av ekonomiska skäl. Den önskan får dock inte gå ut över simhallens luftkvalitet.

Utveckling

Simanläggningen ska ha möjlighet att expandera och utvecklas. Omkringliggande ytor ska i en framtid kunna tas i anspråk för ombyggnad och tillbyggnad. Det är viktigt att ta hänsyn till detta då planeringsarbetet inleds och bl a placeringen av simhallen ska bestämmas. Att ligga steget före i planeringen ökar möjlligheten för en långsiktigt bättre ekonomi.

Simhallen som mötesplats

Simhallen är en av landets största samlingsplatser. Därför ska den inte bara ses som en plats för aktiviteter utan också en plats där människor får lust att mötas. Skapa därför en funktionell och trevlig miljö för olika former av möten. Att t ex kunna sitta ner, samtala och äta är vikigt.

Förvaring och förråd

Simhallsrummet ska vara en plats för verksamhet som inte störs genom t ex avsaknaden av funktionella och tillräckliga förrådsutrymmen. I de simhallar som byggts de senaste 25 åren har det ofta gjorts besparingar på förrådsutrymmen vilket gett simhallsrummet en viss prägel som lagerlokal. Material och utrustning som inte används men ligger synligt skapar säkerhetsrisker och ger inte något trevligt intryck samt att det gör simhallen svårare att städa. Skaffa därför riktiga förråd för städmaterial, simutrustning och annan utrustning som används temporärt i simhallen. Tänk på att ha ett separat förråd för våt utrustning med golvbrunn och som är väl ventilerat.

Omklädningsrummet

Omklädningsrummets miljö är viktig. Det är av största vikt att det finns en väl fungerande luftkonditionering så att kunderna inte upplever omklädningsrummet som en fortsättning på simhallen. Kunderna uppskattar golv som är torra och rena, vilket också minskar risken för halkolyckor.

Hygien

Simhallen står för hygien på många olika sätt. Planera, bygg och utrusta så att personalen lätt kan städa och upprätthålla bästa möjliga hygien vilket också kunderna får glädje av då de bl a använder dusch och toalett. Med oftare och bättre städning blir det lägre driftskostnader och minskad belastning på vår miljö.

Säkerhet

Ett bad ska vara lättöverskådligt och lättbevakat. För att kunna garantera kundernas säkerhet bör anläggningen byggas så att man på ett kostnadseffektivt sätt kan se till att besökarna har det bra. Undvik att bygga in prång och hörnor i rum och bassäng.

Gör olika rum

Uppmaningen går kanske lite stick i stäv med att badet ska gå lätt att övervaka men gör inte ”ett rum” av hela anläggningen. Det kan innebära inskränkningar i framtida verksamhet och därmed kraftiga inkomstbortfall men också vålla diskussioner mellan olika intressegrupper i verksamheten.