Föreningen som driftentrepenör

Att ta sig an simhallsdrift kan bl a ge föreningen:

  • fördelar ekonomiskt
  • större kontroll över tidsfördelning i simhallen
  • möjlighet att erbjuda arbete för äldre aktiva

Många simföreningar är redan stabila arbetsgivare med rutiner för personalhantering och för redovisning. Dessutom har man ju mycket bra erfarenhet från simundervisning och mycket goda kunskaper inom friskvård. Grunderna för en driftorganisation finns därför ofta redan på plats.

Men ett driftåtagande kräver också mycket arbete, stabilitet och långsiktighet i föreningen. Åtagandet innebär även en ekonomisk risk som måste beaktas.

Organisera föreningen för att utföra en driftentreprenad

Entreprenaden bör drivas i ett föreningsägt aktiebolag för att uppnå tydlighet och förenkla redovisning. En stabil organisation behöver säkerställas med en stabil styrelse som är villiga och kapabla att ta driva verksamheten under avtalsperioden som normalt är minst 4-5 år.

Att tänka på vid föreningsdrift

Se över föreningens mål och förutsättningar för att åta sig uppdraget:

  • Den egna målsättningen/syftet med att åta sig driften
  • Stabilitet i föreningens ledning
  • Utvärdera den ekonomiska risk
  • Utvärdera förmågan att leverera
  • Vem skulle ansvara för driften om inte föreningen gör det och vad skulle det innebära

Alternativt hitta samarbetspartner

Alternativ till drift i föreningsregi är att samarbeta med någon part. Lyckade exempel finns på samarbeten, där simföreningen delar entreprenad med annan part och då ansvarar för simskolor och andra uppgifter som ligger nära den egna huvudverksamheten.

Simförening och upphandling enligt LOU

Simhallsdrift kräver med största sannolikhet en formell upphandling enligt LOU. Det innebär att föreningen, liksom andra organisationer, kan lämna anbud.

Viktigt är att informera kommunen om intresset att lämna anbud, i god tid innan upphandlingen påbörjas. Det är inte ovanligt att skallkrav skrivs in i förfrågningsunderlagen som inte kan uppfyllas av föreningen. T ex krav på drifterfarenhet från andra anläggningar. En diskussion bör föras med kommunen om vilka krav som verkligen är relevanta.