Bibliotek

Samlad info om anläggningar

Mer att läsa om bla driftentreprenader.

  Hemsida Ladda ner eller Beställ
Riksidrottsförbundet sida om Anläggningar. Länk
RF Vägledning om Föreningsdrift.    Länk
SKL, Badhus, strategiska frågor och ställningstaganden.   Länk
Riskhantering vid Offentlig Privat Samverkan (OPS) SKL Länk
Energikrav vid driftentreprenad, SKL 2010 Länk
Erfarenheter av driftentreprenad — Diskussionsunderlag i upphandlingsprocessen, SKL 2006 Länk
SKL, Elitidrottens anläggningar, finansiering, kostnader och dialog med idrotten.   ​Länk