Välkommen till Simarena!

På denna sida hittar du information kring det mesta som har med simidrottsanläggningar att göra i och med nybyggnad eller ombyggnad.

Simföreningars verksamhet är helt beroende av ändamålsenliga anläggningar till en rimlig kostnad.

Många av dagens anläggningar är ålderstigna och behöver renoveras eller ersättas. Samtidigt ses driftformerna över i många anläggningar och anläggningarna tidigare drivits av kommuner läggs ut på extern entreprenad.

Detta påverkar simföreningarnas verksamhet. I vissa fall med stängda anläggningar, dyrare hyror och försämrad tillgång till simtider. Ofta är förändringarna en möjlighet för simföreningar att skapa engagemang, att förbättra förhållanden för sin egen verksamhet och öka sin relevans i samhället

Senaste nytt från andra