Varför en simhall?

En simhall är en unik idrottsanläggning. Det finns få, om ens några, andra idrottsanläggningar som samlar och attraherar så många olika grupper. Unga och gamla, flickor och pojkar, kvinnor och män, elitidrottare och motionärer och från alla bakgrunder och socialgrupper.

Friskvård

Betydelsen av friskvård ökar för alla åldrar. Framförallt är det viktigt att öka idrottslig aktivitet för de grupper som idag är underrepresenterade samt att ge möjlighet till aktivitet som är anpassad efter individens förutsättningar.

Simning, bad och träning i vatten är eftertraktat i alla åldrar. Inga andra kommunala fritidsanläggning ligger lika nära om hjärtat om man ser till alla åldrar samt både kvinnor och män.

Motions-, tävlings- och elitidrott samsas

Unik är också kopplingen mellan motionärer, de som simtränar regelbundet och elitidrottare. Alla samsas i samma anläggning och det är helt naturligt att världsmästare tränar på banor intill den tillfälliga motionären.

Simkunnighet

Att kunna simma är kul och livsviktigt! Det är dessutom ett kunskapskrav i skolans läroplan.
I årskurs 6 ska alla barn klara att simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge. För att alla barn ska ges möjlighet att uppnå detta mål, krävs det att det byggs fler simanläggningar.

Att kunna simma bidrar också till mycket glädje och gemenskap, för människor i alla åldrar. Simkunnigheten möjliggör nämligen att du kan vara med i en rad olika aktiviteter i och vid vatten. Du kan exempelvis testa de olika simidrotterna konstsim, simhopp, vattenpolo och simning, men du kan också med större trygghet åka båt, fiska, paddla kajak och följa med vännerna och bada.

I ett land som Sverige, med tusentals sjöar och långa kuststräckor, är simkunnighet en viktig kunskap att bära med sig. Svensk Simidrotts vision lyder; Svensk Simidrott i världsklass, i ett Sverige där alla kan simma.

Vi hoppas därför att anläggningsfrågan sätts i fokus, så att alla ges samma möjligheter att få lära sig att simma!