Upplands Väsby

Väsby Kommun upphandlade en extern driftentreprenad för det nybyggda Vilundabadet.

Upphandling

Uppdraget omfattar verksamhetsdrift och teknisk drift av bad- och simanläggningen. Delar av förfrågningsunderlaget finns Här.

Krav

Kommunen ställer krav på att anbudsgivarens huvudsaklig verksamhet är att bedriva bad- och motionsanläggningar samt ha utfört minst två liknande upppdrag.

Mycket få riktlinjer ges till hur verksamheten ska bedrivas och till prissättning av tjänsterna.

Utvärdering

Val av entreprenör görs enligt ”ekonomiskt mest fördelaktiga” och omfattar utöver pris ett flertal kavlitetskriterier.

Entreprenör

Upphandlingen vanns till slut av Medley

Kommentarer

Upphandlingen tycks ha fokuserat på att minimera kommunens kostnad för anläggningen. Kommunen har släppt en stor del av den egna kontrollen över anläggningen och istället lämnat över ansvaret för prissättning och drift på entreprenören.

Upplägget sänker kommunens kostnader men skapar också ett lokalt monopol där en privat entreprenör ges omfattande rätt till fri prissättning. Föreningens tillgång till anläggningen har begränsats ytterst väsentligt.

Genom en överenskommelse mellan entreprenören Medley och Väsby Simsällskap har ändå ett väl fungerande samarbete etablerats. Men med en mer stelbent entreprenör skulle Väsbys verksamhet ha påverkats mycket negativt.