Tyresö

Tyresö Aquarena

Det första simhallsprojektet som uppförs som en OPS lösning och där upphandlingen genomförts enligt så kallad konkurrenspräglad dialog. OPS står för Offentlig Privat Samverkan och är en samarbetsform som innebär nya förutsättningar för kommunen och den privata samarbetspartnern.

Bakgrund

Den befintliga simhallen i Tyresö byggdes under 70-talet och är på väg att falla för åldersstrecket. Samtidigt har kommunen växt och det finns ett större underlag för en större simhall.

Offentlig Privat Samverkan (OPS)

Tyresö kommun beslutade att genomföra en upphandling enligt s.k. konkurrenspräglad dialog med slutmålet att komma fram till en OPS lösning. Den innebär att simhallen byggs, ägs och kommer att drivas av en privat aktör. Läs mer om OPS här. Kommunen hyr framöver tjänster, bl a skolsim, av den privata aktören.

Upphandling

Samarbetspartner valdes ut genom konkurrenspräglad dialog. Kommunen ställde samman en mycket enkel och kortfattad kravspecifikation. Sedan bjöds hugade partners in för ett antal enskilda möten som pågick under en längre period. Under dessa möten diskuterades olika lösningsförslag.

Två grupper visade intresse för att bygga simhallen och kommunen valde till slut en av parterna. Den vinnade anbudsgivaren kunde i slutändan inte klara finansieringen och kommunen valde då att teckna avtal med den andra gruppen. Simhallen byggs nu av NCC, ägs av Tagehus dotterbolag Tagebad och kommer att drivas av Medley.

Anläggningen

Anläggningen kommer att bestå av:

  • 25 m simbassäng
  • rehabiliteringsbassäng med höj- och sänkbar botten
  • mindre äventyrsdel
  • gymavdelning

Genomförande

Byggstart september 2010. Planerad invigning under senhösten 2012.

Ekonomi

Den privata partner står för finansieringen och större delen av den ekonomiska risken. Kommunen har tecknat ett långsiktigt avtal med partnern där kommunen hyr ett antal tjänster bl a skolsim och tränings- och tävlingstider för simföreningen.

I gengäld har den privata partnern rätt att själv utforma och prissätta de tjänster som erbjuds i simhallen.

Kommentarer

Genom en OPS lösning behöver kommunen själv inte investera pengar i anläggningen och för över en del av den ekonomiska risken på en extern, privat part. Istället förlorar kommunen direkt inflytande över verksamheten och kan inte direkt styra t ex prissättning mot allmänheten och anläggningens tillgänglighet.

Det är viktigt att kommunen gör ett ordentligt förarbete och noga tänker igenom konsekvenserna kring OPS affären då förutsättningarna blir låsta under en mycket lång period – i det här fallet minst 30 år.

Läs mer

Kommunens ursprungliga förfrågan Annons upphandling
Tyresö kommun presenterar upphandlingen Om upphandlingen