Sollentuna

Efter att Sollentuna kommun slutfört en omfattande renovering av sin simhall, genomfördes en upphandling av en extern driftentreprenad.

Upphandling

Uppdraget omfattar drift av bad- och simanläggningen samt drift av friskvårdsanläggning inklusive gym. Upphandligen slutfördes 2009 enligt detta upphandlingsunderlag.

Krav

Kommunen ställer bl a krav på:

  • maxavgifter vid engångsbesök i simhalllen. Övriga taxor bestämmer entreprenören.
  • minimiöppettider
  • föreningstider som stämmer överens med de som fanns då hallen drevs kommunalt
  • entreprenören ges rätt att arrangera simskola men även föreningen har rätt att arrangera simskola under specificerade tider

Kommunen tillåter även nybildade företag att lämna anbud men ställler krav på att tilltänkt personal har erfarenhet från simhallsdrift.

Utvärdering

Val av entreprenör görs enligt ”ekonomiskt mest fördelaktiga” och omfattar utöver pris även värdering av bl a åtgärder för folkhälsa, föreningsliv och företagande.

Entreprenör

Upphandlingen vanns till slut av ett nybildat bolag grundat av den tidigare simhallspersonalen.

Kommentarer

Genom att tillåta även nybildade företag ökades konkurrensen i anbudsgivningen vilket var till fördel för kommunen.

Kraven på maxavgifter, på föreningstider och på möjlighet för både entreprenör och förening att tillhandahålla simskola, tillgodosåg på ett bra sätt både allmänhetens och föreningslivets intressen.