Resurser

Simförbundets anläggningsgrupp

Anläggningsgruppen bevakar och påverkar utvecklingen inom anläggningsområdet för hela simidrotten, både lokalt och på nationell nivå. Gruppen är en resurs för framförallt föreningar men även för kommuner när det gäller drift och utbyggnad av simanläggningar.

Kontakta någon i gruppen vid frågor och synpunkter rörande simidrottsanläggningar under fliken kontakt.