Referenser

Här listas ett antal driftupphandlingar och nya anläggningar som på ett eller annat sätt sticker ut. Antingen då de på något sätt är nytänkande eller har innehållit ovanliga inslag som påverkat den framtida verksamheten.

Driftupphandlingar

Det är allt vanligare att simhallsdrift upphandlas från externa entreprenören istället för att kommunerna bedriver simhallsdrift i egen regi.

Det är viktigt att komma ihåg att kommunen fortfarande ”sätter spelreglerna” och att de privata entreprenörerna utför det kommunen beställer. En driftupphandling ska alltså inte jämföras med en ”privatisering” av en verksamhet.

Medley AB har en omfattande förteckning över genomförda upphandlingar som kan hittas här.

Anläggningar

Det har åter börjat byggas simanläggningar i Sverige. Flera simhallar har byggts de senaste åren och ett stort antal projekt är i planeringsstadiet.

Då det var många år sedan de flesta av Sveriges simhallar byggdes så håller fortfarande kompetensen inom området på att återuppbyggas.

Det finns mycket att lära från de projekt som har genomförts de senaste åren.

Läs mer»