LOU

Lagen om offentlig upphandling (LOU)

LOU reglerar hur kommuner och andra offentligt finansierade organisation ska göra sina inköp. Lagen baseras på EU-direktiv och gäller för för inköp av tjänster, produkter och entreprenader.