logotyp_cmyk.png
Hem Simhallsdrift Anläggningar LOU Resurser Referenser

Simhallsdrift

Information och råd kring drift av simidrottsanläggningar.

Anläggningar

Information och råd kring underhåll och nybyggnation av simidrottsanläggningar.

Svenska simidrottsanläggningar

Simföreningars verksamhet är helt beroende av ändamålsenliga anläggningar till en rimlig kostnad.

En mycket stor del av dagens anläggningar är ålderstigna och behöver renoveras eller ersättas. I många anläggningar ses driftformerna över och anläggningarna läggs ut på extern entreprenad.

Detta påverkar simföreningarnas verksamhet. I vissa fall med stängda anläggningar och försämrad tillgång till simtider. Men ofta är förändringarna också en möjlighet för simföreningar att engagera sig och skapa bättre förhållanden för sin egen verksamhet samtidigt som det lokala samhället gynnas.

swim-icon-2.png

Simhallsdrift

Allt fler kommuner lägger ut simhallsdrift på extern entreprenad. Läs om hur det kan påverka simföreningens verksamhet.

Här hittar du också information för dialog med kommunen inför en upphandling.

Läs mer

 
pool-icon.png

Anläggningar

För de flesta kommuner hör simanläggningar till de största investeringarna. Samtidigt är de relativt udda när det gäller byggteknik och driftfrågor.

Kunskap inom området finns inte alltid i kommunen och kan vara svår att hitta. Här finns information om anläggningsutveckling.

Läs mer

resouce-icon.png

Resurser

Allt fler nya simhallar byggs och kompetens håller åter på att byggas upp. Här finns kontaktuppgifter till olika aktörer inom området.

Här finns också kontaktuppgifter till Simförbundets anläggningsgrupp.

Läs mer

reference-icon.png

Referenser

Lär av andras erfarenheter. Här finns ett antal exempel på simhallsprojekt och entreprenadupphandlingar som sticker ut från mängden.

Läs mer

simlinjen-icon.gif


Skolsim och Simskola

Otydlighet i begreppet Simskola har skapat oreda i vissa upphandlingar. Simförbundet föreslår att begreppen Skolsim respektive Simskola ska användas för en tydligare beskrivning.

Läs mer

LOU-icon.jpg

Lagen om offentlig upphandling (LOU)

Kommunal upphandling styrs av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Läs här om hur lagen påverkar föreningens verksamhet.

Läs mer

Konferens

Framtidens badanläggningar
22-23 nov 2017, Stockholm

Konferens om hur du framgångsrikt planerar, utformar, bygger och förvaltar badanläggningen så den svarar upp till dagens och morgondagens krav och behov!

Läs mer här

Badanläggningar 2018
24-25 januari, Stockholm

För sjunde året i rad får du lyssna till forskare, experter och duktiga praktiker som belyser aktuella ämnen kring simhallar. Du får dessutom möjlighet at träffa leverantörer och nätverka med branschkollegor från hela landet.

Lär mer här

Anläggningsgruppen

Simförbundets anläggningsgrupp är en resurs för simföreningar och kommuner när det gäller utveckling och nybyggnation av simanläggningar.

Gruppen svarar för innehållet på denna webbplats. Mer information och kontaktuppgifter finns här.

I samarbete med:

eon.png