Helsingborg

Filborna Arena – Helsingborg

Helsingborgs Simsällskap har i egen regi byggt en simanläggning och en gym- och sporthall. Genom stort engagemang och nytänkande har man åstadkommit en fantastisk anläggning till kostnad understigande 90 miljoner kronor.

Bakgrund

Sedan 1992 har Helsingborgs Simsällskap drivit Filborna Sim- och Sporthall. Under många år har man fört diskussioner med kommunen om en utbyggnad av simhallen. 2007 tecknade Helsingborgs Simsällskap (HSS) och Helsingborgs kommun slutligen ett avtal som innebar dels att HSS köpte den befintliga anläggningen och dels ingick i ett samarbetsavtal rörande bl a skolsim. Det gav HSS möjlighet att påbörja bygget av den efterlängtade anläggningen.

Den nya delen av arenan omfattar:

  • motions-/tränings-/tävlingsbassäng med 10 banor och måtten 25 m x 25m
  • gym och friskvårdsyta på 1 800 kvm
  • sporthall

Genomförande

Byggstart augusti 2009. Invigning november 2010.

Kostnad för simarenan:  53 miljoner kronor

Kostnad för gym och sporthall:  33 miljoner kronor.

Kommentarer

Intressant exempel på hur stort engagemang kan leda till goda resultat. En högkvalitativ anläggning med stort fokus på funktion och på långsiktigt goda lösningar.

Läs mer:

Filborna Arena www.filbornaarena.se
Helsingsborgs Simsällskap www.hssim.com