Borås

Borås kommun uppförde en ny simhall med 50 m bassäng i anslutning till det befintliga utomhusbadet Alideberg. Genom ett noggrant projekteringsarbete och genom val av nya lösningar har man lyckats få en ny anläggning för under 60 miljoner kronor.

Bakgrund

Det fanns efterfråga i kommunen för en ordentlig simanläggning, anpassad för motionärer, simträning, friskvård och simtävlingar. Intill det befintliga utomhusbadet fanns det ledig tomtmark som kunde utnyttjas för Simarenan.

Arenan omfattar:

  • motions-/tränings-/tävlingsbassäng med 10 banor och måtten 50 m x 25m
  • ​undervisningsbassäng 16,6 m x 6 m
  • fast läktare med 250 sittplatser

Genomförande

Beslut av kommunen september, 2008. Byggstart mars 2009. Invigning 5 juni 2010.

Anläggningen byggdes enligt den s.k. Boråsmodellen som innebär att arbetet genomfördes i kommunens egen regi. Inhyrda, erfarna byggprojektledare upphandlade anläggningens komponenter och höll noggrann kontroll över kostnaderna.

Kommentarer

Intressant exempel på hur stort engagemang kan leda till goda resultat. Fokus har inte bara varit på byggkostnader utan också på lösningar för att minimera de långsiktiga driftkostnaderna.

Läs mer

Om byggprojektet www.borassimarena.se
Borås kommun, simarenan www.boras.se

​Borås kommun presenterar projektet Borås presentation