Anläggningsspecifikation

Simhallar för simidrott

Kravspecifikationer för simhallar är avsedda att användas vid projektering och byggnation av simhallar.

Specifikationerna utgår från Svenska Simförbundets regler för simidrott och det internationella simförbundet World Aquatics gällande regler.​

Läs mer under  Referenser: Regler & kravspecifikation. 

Det innebär i korthet att:

  • För att en bassäng ska kunna användas som tävlingsanläggning, från distriktsmästerskap och uppåt, krävs 8 banor, med en banbredd på minst 250 cm.
  • Uppfylla krav på den publikkapacitet som har specificerats för arrangemang på respektive nivå.
  • Tävlingsbassänger ska omfatta ett utrymme om 20 cm utanför kantbanorna (exempelvis 1 och 8). Det innebär att minsta bassängbredd är 20,4 meter.

När en simhall ska utformas måste beslut fattas om typ av bassäng som ska byggas. Är det en tävlingsbassäng eller är det vad Svenska Simförbundet kallar träningsbassäng? Om ett distriktsmästerskap någon gång ska kunna arrangeras i simhallen så måste det finnas tillgång till en 8 banors/20,4 meter bred bassäng.

Kravspecifikationerna fokuserar på de fyra simidrotternas behov och de tävlingsregler som dessa omfattas av.  Uppfyllande av kraven är en förutsättning för att tävlingar inom simning, konstsim, vattenpolo och simhopp ska kunna genomföras.