Anläggningsspecifikation

Simhallar för simidrott

Kravspecifikationer för simhallar är avsedda att användas vid projektering och byggnation av simhallar.

Specifikationerna utgår från Svenska Simförbundets regler för simidrott och Måttboken som ges ut av Sveriges Kommuner och Landsting och kan beställas här.​

Läs mer under  Referenser: Regler & kravspecifikation. 

Anpassning efter internationella tävlingsregler

Svenska Simförbundets regelverk för tävlingssimning bygger på Internationella Simförbundets (FINA) gällande regler. Det innebär i korthet att:

  • nya anläggningar ska ha banbredder på minst 250 cm och innehålla 8 banor, för att kunna användas som tävlingsanläggningar från DM-nivå och uppåt
  • publikkapacitet har specificerats för arrangemang på respektive nivå
  • tävlingsbassänger ska omfatta minst 8 banor med ett utrymme om 20 cm utanför bana 1 och 8. Det innebär att minsta bassängbredd är 20,4 meter.

När en simhall ska utformas måste beslut fattas om typ av bassäng som ska byggas. Är det en tävlingsbassäng eller är det vad Svenska Simförbundet kallar träningsbassäng? Om ett DM (distriktsmästerskap) någon gång ska kunna arrangeras i simhallen så måste det finnas tillgång till en 8 banors/20,4 meter bred bassäng.

Kravspecifikationerna fokuserar på de fyra simidrotternas behov och de tävlingsregler som dessa omfattas av.  Uppfyllande av kraven är en förutsättning för att tävlingar inom Simning, Konstsim, Vattenpolo och Simhopp ska kunna genomföras.