logotyp_cmyk.png
Hem Simhallsdrift Anläggningar LOU Resurser Referenser

Simhallsdrift

Information och råd kring drift av simidrottsanläggningar.

Anläggningar

Information och råd kring underhåll och nybyggnation av simidrottsanläggningar.

Simhallsdrift

Traditionellt sett har simhallar drivits i kommunal regi. Allt fler kommuner har dock börjat se över hur simhallasdriften. Som inom andra områden så ser man över vad som är kommunens kärnverksamhet och tittar på alternativ till drift i egen regi. Ett ständigt ökande antal anläggningar drivs av privata företag eller föreningar.

Entreprenader påverkar simföreningars verksamhet

En förändring av driftformen kommer att påverka föreningens verksamhet. I vissa delar negativt och i andra delar positivt. Det är viktigt att föreningen i god tid är med i diskussionerna kring en eventuell extern entreprenad.

Här beskrivs konsekvenserna för simföreningen. Se speciellt under Viktigt för föreningen för punkter som behöver diskuteras och följas upp med kommunen.

swim-icon-2.png

Vad är simhallsdrift?

Vad menas med simhallsdrift? Vilka tjänster och vem gör vad? 

Läs mer

fragetecken.gif

Varför entreprenad?

Varför lägger kommunen ut driften på entreprenad? Vad bör man tänka på i sammanhanget?

Läs mer

utropstecken.gif

Viktigt för föreningen!

Föreningen bör engagera sig när kommunen tar upp frågan om simhallsdrift. Här finns bl a checklista över vad som behöver diskuteras. 

Läs mer

simlinjen-icon.gif

Skolsim och Simskola

Otydlighet i begreppet Simskola har skapat oreda i vissa upphandlingar. Skilj på Skolsim och Simskola!

Läs mer

samarbete.png

Brukarsamverkan

Brukarsamverkan är samarbeten i mindre omfattning som inte behöver kräva formell upphandling.

Läs mer
simklubb.gif

Föreningsdrift

Ska föreningen lämna anbud på entreprenaden? Vad krävs från föreningen och vilket regelverk gäller?

Läs mer

LOU-icon.jpg

LOU

Hur påverkar upphandlingslagen föreningens möjligheter att lämna anbud och ansvara för driften?

Läs mer

Bibliotek.gif

Bibliotek

Dokumentation och standardavtal för simhallsdrift och föreningsdrift.

Läs mer