logotyp_cmyk.png
Hem Simhallsdrift Anläggningar LOU Resurser Referenser

Simhallsdrift

Information och råd kring drift av simidrottsanläggningar.

Anläggningar

Information och råd kring underhåll och nybyggnation av simidrottsanläggningar.

Anläggningar - ett prioriterat område

Anläggningsutveckling är ett av Svenska Simförbundets högst prioriterade områden.

Minst en simidrottsanläggning i varje kommun lyder Svenska Simförbundets vision och övergripande mål .

Simförbundet ska vara delaktiga i processer som handlar om upphandling, planering, projektering, byggande och ombyggnation samt drift av simidrottsanläggningar.

”Minst en

simidrottsanläggning

i varje kommun”

Om webbplatsen

Webbplatsen är avsedd som informationskälla för föreningar och kommuner då formerna för simhallsdriften ses över och då anläggningar ska renoveras eller byggas om.

Mycket händer med landets simanläggningar. Stora satsningar på simhallar gjordes under 60- och 70-talen då ett stort antal hallar byggdes i landets kommuner. Många av dessa håller nu på att falla för åldersstrecket. Det krävs omfattande renoveringar eller att nya anläggningar byggs.

Samtidigt är kunskapen inom området relativt låg. Då få anläggningar byggts under de senaste decennierna, så har kunskapen minskat både hos kommunerna och hos kommersiella aktörer.

För simföreningar

Webbplatsen riktar sig i första hand till svenska simföreningar. Avsikten är att tillhandahålla en samlad informationskälla med fakta kring:

  • Simhallsdrift
  • Utveckling av simanläggningar

Syftet är att föreningar här ska hitta information som kan användas vid diskussioner med kommunen i samband med driftupphandlingar och anläggningsautveckling.

 

För kommuner

I andra hand riktar vi oss till kommuner som står i begrepp att utveckla och se över sina simanläggningar.

För de flesta kommuner hör simanläggningar till de största investeringarna. Samtidigt är de relativt udda när det gäller byggteknik och driftfrågor.

Kunskap inom området finns inte alltid i kommunen och kan vara svår att hitta. På webbplatsen finns information om andra kommuners projekt, exempel på driftlösningar och referenser till olika kunskapskällor.

Konferens

Framtidens badanläggningar
22-23 nov 2017, Stockholm

Konferens om hur du framgångsrikt planerar, utformar, bygger och förvaltar badanläggningen så den svarar upp till dagens och morgondagens krav och behov!

Läs mer här

Badanläggningar 2018
24-25 januari, Stockholm

För sjunde året i rad får du lyssna till forskare, experter och duktiga praktiker som belyser aktuella ämnen kring simhallar. Du får dessutom möjlighet at träffa leverantörer och nätverka med branschkollegor från hela landet.

Lär mer här

Anläggningsgruppen

Simförbundets anläggningsgrupp är en resurs för simföreningar och kommuner när det gäller utveckling och nybyggnation av simanläggningar.

Gruppen svarar för innehållet på denna webbplats. Mer information och kontaktuppgifter finns här.

I samarbete med:

eon.png