logotyp_cmyk.png
Hem Simhallsdrift Anläggningar LOU Resurser Referenser

Simhallsdrift

Information och råd kring drift av simidrottsanläggningar.

Anläggningar

Information och råd kring underhåll och nybyggnation av simidrottsanläggningar.

Resurser /
Presentationsmaterial från anläggningskonferenser

2010, 7 juni
Fokus Simhallen: Renovera - riva eller bygga nytt

Kompetenscentrum för Idrottsmiljöer, Sveriges Fritid och Chefsnätverk samt Svenska Simförbundets konferens med fokus på Simhallen. Dessa komplexa byggnader finns i princip alla kommuner och ställer stora krav på anläggningsägare gällande underhåll och kostnader. Under denna heldag belyste ett antal experter ämnet från olika perspektiv.

Program

Det svenska simhallsbeståndet – när byggdes det och vilken status har det idag

Jan Olsson, Generalsekreterare Svenska Simförbundet.

Stockholms stads simhallsöversyn

Ingrid Gyllfors och Åke Roxberger, Stockholms Idrottsförvaltning

PEAB och Simhallar

Mattias Gustafson och Bengt Berglin, PEAB

Borås nya simhall

Hans Forsman, Borås

Energi och livscykeltänkande i simhallen

Andreas Rinnström, ÅF

Framtidens simhallar

Jörn Christoffersen, Lokale og Anlaegsfonden, Danmark

Konferensrapport

Agneta Dahlén, Kompetenscentrum för Idrottsmiljöer


2009, 4 juni
Framtidens Bad och Gym - friskvårdsanläggningar i kommunal eller annan regi?

I denna konferens lyfter vi friskvårdsanläggningarnas utifrån det kommunala sammanhanget. Vi vill göra det genom att diskutera såväl konkurrenssituationen som pågående partnerskap/samarbeten. Hur ska friskvårdsverksamheten i kommunen bedrivas? Vilket ansvar har kommunen att erbjuda denna verksamhet? Hur kan samarbeten mellan olika partners kring uppförandet av anläggningar se ut? Hur ska olika intressen balanseras mot varandra?

Inbjudan

Bad förr och nu

Torsten Wikenståhl, Fritek

Konkurrenssituationer och samarbeten – Sverigebilden idag

Lena Svensson , Sveriges Kommuner och Landsting

Vägvalet och dess konsekvenser: offentlig, privat eller ideell drift?

Roger Johansson, Kompetenscentrum för Idrottsmiljöer

Simklubbsverksamheten i Sverige – prioriterad eller bortträngd?

Jan Olsson, Svenska Simförbundet

Det kommunala friskvårdsuppdraget och konkurrensen

​Ola Helt Friskvårdsföretagens branschorganisation,

Stockholms Stads sim och idrottshallar

Marina Högland, Stockholm stad

Varför har kommunen badanläggningar?

Hans Mayer, Linköpings stad.

Offentlig privata partnerskap (OPP) - möjligheter och risker

Mathias Sylwan Sveriges Kommuner och Landsting

Upphandling av badanläggning

Mikael Blomberg, Tyresö kommun

2009, 26 november
Vem ska äga och driva idrottsanläggningen

Kompetenscentrum för Idrottsmiljöer anordnade seminariet "Vem ska äga och driva idrottsanläggningen". Utgångspunkten för seminariet var dels den nyutkomna skriften "Offentligt, ideellt eller privat - om ägande och drift av idrottsanläggningar" samt att detta är en fråga senaste året varit högaktuell till följd av den ekonomiska krisen.

Program och inledning

Förändringens ramverk

Thomas Hallgren, jurist

Ägande, drift och dess effekter för det lokala föreningslivet

Josef Fahlen, Umeå Universitet

Vägval och erfarenheter från Jönköping

Carin Berggren, ordförande fritidsnämnden Jönköping

Ge föreningen rätt chans eller rätt förening chansen

Kenneth Ädelby, Svenska Innebandyförbundet

Offentliga miljöer, privata aktörer och livskraftigt föreningsliv

Jan Olsson, Svenska Simförbundet

2008, 18 november
Förutsättningar för ett offentligt privat partnerskap - simhallar

Offentligt Privat Partnerskap (OPP) innebär både möjligheter och risker. Kommuner och landsting som vill starta OPP-projekt bör känna till de juridiska, ekonomiska och politiska frågeställningar som hänger samman med OPP. Sveriges Kommuner och Landsting anordnar därför ett expertseminarium om OPP-projekt kopplat till simhallar.

Inledning

Lena Svensson, SKL

Varför OPP och hur upphandlar man OPP?

Mathias Sylwan, SKL

Fastighetsrättsliga och PBL-relaterade aspekter på OPP

Olof Moberg, SKL 

Skatterättsliga aspekter på OPP

Ronnie Peterson SKL

Erfarenheter av OPP-projekt och simhallar

Karl Lilja Tage Hus Förvaltning AB

Hur ser föreningslivet på OPP-projekt?

Jan Olsson, Svenska simförbundet

Kommuner som prövar OPP-formen

Annons Tyresö Kommun

Beskrivande dokument Tyresö kommun

Mikael Blomberg, Tyresö kommun

Erfarenheter från Norge

Per Rune Eknes – president Norges Svømmeförbund

En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg

Stefan Jönsson