logotyp_cmyk.png
Hem Simhallsdrift Anläggningar LOU Resurser Referenser

Simhallsdrift

Information och råd kring drift av simidrottsanläggningar.

Anläggningar

Information och råd kring underhåll och nybyggnation av simidrottsanläggningar.

Anläggningar

Traditionellt sett har simhallar drivits i kommunal regi. Allt fler kommuner har dock börjat se över hur simhallsdriften. Som inom andra områden så ser man över vad som är kommunens kärnverksamhet och tittar på alternativ till drift i egen regi. Ett ständigt ökande antal anläggningar drivs av privata företag eller föreningar.

Informera kommunen

En förändring av driftformen kommer att påverka föreningens verksamhet. I vissa delar negativt och i andra delar positivt. Det är viktigt att föreningen i god tid är med i diskussionerna kring en eventuell extern entreprenad.

Här beskrivs konsekvenserna för simföreningen. Se speciellt under Viktigt för föreningen för punkter som behöver diskuteras och följas upp med kommunen.

swim-icon-2.png

Nuläge

Många av landets simanläggningar faller för åldersstrecket.

Läs mer

fragetecken.gif

Varför en simhall

En simhall är en unik idrottsanläggning som riktar sig till alla.

Läs mer

dollar_icon.png

Glöm investeringen

Det krävs en stor investering för att bygga en ny simhall. Men investeringen är inte det viktiga!

Läs mer

samarbete.png

Offentligt Privat Partnerskap (OPP)

OPP får allt större genomslag när det gäller nya anläggningar. Vad innebär det?

Läs mer

pool-icon.png

Vad ska finnas i simhallen

Vad bör en modern simhall innehålla?

Läs mer