25 meters bassänger

25 meters bassäng – kortbanor

Längd

I förhållande till den nominella längden på 25 meter ska bassängens verkliga längd vara 25,020 – 25,030 meter innanför det fält som går från 0,30 meter över vattenytan till 0,80 meter under vattenytan över hela bassängs bredd. Detta ger bassängen korrekt längd när målplattorna för det elektroniska tidtagningssystemet är installerat.

Bredd

Bassängen ska vara 20,5 meter bred och ska vara uppdelad i 8 banor med en banbredd på 2,50 meter. Det ska vara ett fält på minst 0,2 meter utanför bana 1 och bana 8. Anläggning som inte ska ha status som tävlingsanläggning kan godtas med smalare banbredd.

Djup

Bassängens djup ska vara minst 1,8 m inom ett avstånd av 1,0 – 6,0 m från startväggen. Vattendjupet i övriga delar av bassängen ska vara minst 1,1 m.

Om det skall vara simhoppsinstallationer i samband med bassängen, måste djupet i den djupaste änden motsvara de krav som är givna SKL:s Måttbok.

Om bassängen överensstämmer med SKL:s Måttbok gällande normer för simhopp, så kommer det också att tillfredsställa det behov av vattendjup som konstsim har.

Golvet runt bassängen

Golvet i början av bassängen bör vara minst 6,00 meter brett och minst 3,00 meter vid den motsatta sidan. Längs med bassängen bör bredden vara minst 2,00 meter.

För vattenpolo

Bassängen kan märkas för vattenpolo med permanenta markeringar i form av färgade plattor på kanten eller markerat med lösa koner vid matchtillfällen, se § 601 VP 1:6.

För simhopp

Simhoppsinstallationer kan antingen uppföras i en egen bassäng eller ihop med en simbassäng avsedd för simtävling. Placeras simhoppsinstallationerna i samband med simbassängen ska bottenprofilen och fundamentens inbördes placering motsvara kraven i SKL:s Måttbok.

Fundament ska utformas så att de inte utgör ett hindrar vid simtävlingar.

Simhoppsanläggning bör minimum bestå av följande hoppinstallationer:

2 st 1 meter sviktbräda

1 st 3 meter sviktbräda

1 st 5 meter trampolin (ev, 7m och 10m)

Anläggningen måste uppfylla kraven i avsnittet om ”Gemensamma krav för lång- och kortbaneanläggningar” och ha de servicefunktioner och den utrustning som är fastställt i denna specifikation.

Läktare

Anläggningen ska ha läktare med kapacitet att rymma 200 personer. Anläggningen kan bestå av fasta läktare eller en kombination av både fasta och flyttbara läktare.