Välkommen till Simarena!

På denna sida hittar du information kring det mesta som har med simidrottsanläggningar att göra i och med nybyggnad eller ombyggnad.

Simföreningars verksamhet är helt beroende av ändamålsenliga anläggningar till en rimlig kostnad.

En mycket stor del av dagens anläggningar är ålderstigna och behöver renoveras eller ersättas. I många anläggningar ses driftformerna över och anläggningarna läggs ut på extern entreprenad.

Detta påverkar simföreningarnas verksamhet. I vissa fall med stängda anläggningar och försämrad tillgång till simtider. Men ofta är förändringarna också en möjlighet för simföreningar att engagera sig och skapa bättre förhållanden för sin egen verksamhet samtidigt som det lokala samhället gynnas.

 

Senaste nytt från andra